Прием I клас
 

            Прием I клас

07/14/17

Начало
Критерии за прием

 

Училищен план-прием за  I клас за учебната 2017/2018г. както следва:

За първи клас:  една паралелка, 24 ученици

Приемът на заявления и класиранията за постъпване в I-ви клас 

за учебната 2017/2018 година e според следния график:

  •            18.04.2017г. до 19.05.2017г. подаване на заявления от родителите за участие в първо класиране.

  •           02.06.2017г. в 17. 00 ч. -  обявяване на  списъците  от I-во класиране.

  •           05.06.2017 г. до 07.06.2017 г.вкл. - Записване на  учениците от  I-во класиране.

  •           08.06.2016 г. до 17ч. - Обявяване на свободните места за II-po класиране;

  •           09.06.2017г. до  12.06.2017 г.вкл. - Попълване на свободните места oт II-po класиране;

  •           13.06.2017г. - Обявяване на списъците от II-ро kласиране;

  •           14.06.2017г. - Записване на учениците от II-po класиране.

  •           16.06.2017г. - Обявяване на останалите свободни места за III-то класиране.

  •           19.06.2017г. до 14.09.2017г - Попълване на свободните места .   

     Заповед №398/28.03.2017г. на Директора за утвърждаване на училищния план прием на ученици в първи и пети клас в 113СУ "Сава Филаретов" за учебната 2017/2018г.

 

Критерии за прием

Свободни места - 9.

 

Схема на разпределение на териториите към училищата за обхващане на подлежащите за I-ви клас ученици на територията на Район "Илинден"

Начало | Прием I клас | Прием след V клас | Прием след VII клас | Прием след  VIII клас | Профил на купувача | Бюджет | Обществен съвет | Документи | Контакти | Проекти

 

 

This site was last updated 07/14/17